Tầm nhìn


Cơ sở thành công:

 Sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, trong đó các ngành thương mại dịch vụ và công nghệ được chú trọng đầu tư mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp thực sự có khả năng và biết nắm bắt cơ hội. Là một tập đoàn trẻ, năng động Đại Việt Group lựa chọn công nghệ thông tin và truyền thông – hai lĩnh vực đang phát triển với tốc độ chóng mặt - làm con đường thể hiện năng lực và xây dựng thành công. Tháng 9 năm 2010, Thủ tướng chính phủ đã chính thức phê duyêt đề án đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin trên thế giới, khẳng định hướng đi vô cùng đúng đắn của Đại Việt Group.

Phát triển đi lên từ lĩnh vực bất động sản, Đại Việt Group tiếp tục khẳng định thành công tại sân chơi truyền thống của mình trong bối cảnh đô thị hóa với tốc độ nhanh và ngành bất động sản Việt Nam còn nhiều tiềm năng chưa khai thác. Với sự chuyên nghiệp của mình, Đại Việt Group đang góp phần đưa bất động sản Việt Nam hội nhập với những thị trường bất động sản lớn trên toàn thế giới.

Gương mặt đại việt

Cơ hội nghề nghiệp mới nhấtNộp hồ sơ trực tuyến