Cơ hội nghề nghiệp cùng Đại Việt

BAN GIÁM ĐỐC

1

Tuyển Tổng Giám đốc điều hành

Đại học

Thỏa thuận

Hà Nội

31/07/2017
2

Tuyển Giám đốc chi nhánh

Đại học

1500$ - 3000$

Hải Phòng
Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu

31/07/2017
3

Tuyển 01 Giám đốc kinh doanh

Đại học

2500$ - 5000$

Hà Nội

31/07/2017
4

Tuyển 01 Giám đốc nhân sự

Đại học

1500$ - 3000$

Hà Nội

31/07/2017
5

Tuyển 01 Giám đốc phát triển kinh doanh

Đại học

1500$ - 3500$

Hà Nội

31/08/2017

PHÒNG KINH DOANH WEBSITE

1

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh website

Đại học

1500$ - 2500$

Hà Nội
TP.HCM
Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu

31/07/2017
2

Tuyển Trợ lý Kinh doanh

Đại học

800$ - 1500$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017
3

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh website

Đại học

Thỏa thuận

TP.HCM
Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu

31/07/2017
4

Tuyển Điều phối kinh doanh

Đại học

Thỏa thuận

31/08/2017
5

Tuyển Chuyên viên kinh doanh cao cấp- Telesales (Lương cứng cao)

Cao đẳng

500$ - 2000$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017
6

Tuyển Chuyên viên kinh doanh- Telesales (Lương cứng cao)

Cao đẳng

400$ - 1000$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017
7

Tuyển Nhân viên kinh doanh website

Đại học

4.2 Triệu - 5 Triệu

TP.HCM
Hải Phòng
Đà Nẵng
Nha Trang
Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu

31/07/2017
8

Tuyển Quản lý phát triển kinh doanh

Đại học

500$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017

PHÒNG KINH DOANH (MẢNG TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG)

1

Tuyển Chuyên viên tư vấn tài chính - tín dụng

Đại học

300$ - 1000$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017

PHÒNG QUAN HỆ & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1

Tuyển 01 Chuyên viên quan hệ & chăm sóc khách hàng

Đại học

500$ - 800$

Hà Nội

31/07/2017
2

Tuyển 05 Nhân viên chăm sóc khách hàng

Đại học

400$ - 800$

Hà Nội

31/07/2017
3

Tuyển Cộng tác viên thu phí

Trung cấp

Thỏa thuận

Hà Nội

31/07/2017

PHÒNG IT

1

Tuyển 01 Trưởng nhóm PHP

Đại học

1000$ - 2000$

Hà Nội

31/07/2017
2

Tuyển 01 Lập trình viên PHP

Đại học

700$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017
3

Tuyển Lập trình viên PHP

Đại học

700$ - 1000$

Hà Nội

30/06/2017
4

Tuyển Lập trình viên .NET

Đại học

700$ - 1200$

Hà Nội

31/07/2017
5

Tuyển 01 Thiết kế Website

Đại học

700$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017
6

Tuyển Nhân viên SEO

Đại học

500$ - 800$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017
7

Tuyển 30 Cộng tác viên SEO

Cao đẳng

Thỏa thuận

Hà Nội

31/07/2017
8

Tuyển Lập trình viên Android

Đại học

700$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017
9

Tuyển Lập trình viên iOS

Đại học

700$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017

PHÒNG ĐĂNG TIN WEBSITE

1

Tuyển 30 Nhân viên đăng tin website

Cao đẳng

200$ - 300$

Hà Nội

31/07/2017
2

Tuyển 01 nhân viên Hành chính & Quản lý chất lượng tin đăng website

Cao đẳng

300$ - 400$

Hà Nội

31/07/2017
3

Tuyển 05 nhân viên kiểm duyệt tin đăng website

Trung cấp

200$ - 500$

Hà Nội

31/07/2017

PHÒNG BIÊN TẬP WEBSITE

1

Tuyển 01 Biên tập viên dịch bài

Đại học

Thỏa thuận

Hà Nội

31/07/2017
2

Tuyển 01 Trưởng phòng Biên tập

Đại học

1500$ - 2500$

Hà Nội

30/06/2017
3

Tuyển Phóng viên - Biên tập viên

Đại học

400$ - 800$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017
4

Tuyển Biên tập viên website

Đại học

400$ - 800$

Hà Nội

30/06/2017
5

Tuyển Biên tập viên lĩnh vực ô tô

Đại học

400$ - 800$

Hà Nội

30/06/2017
6

Tuyển Cộng tác viên biên tập nội dung

Đại học

Thỏa thuận

Hà Nội

30/06/2017
7

Tuyển Cộng tác viên phóng viên

Đại học

Thỏa thuận

Hà Nội

30/06/2017

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1

Tuyển 01 Trưởng phòng tuyển dụng

Đại học

1500$-2500$

Hà Nội

30/06/2017
2

Tuyển Lễ Tân Hành chính Văn phòng

Đại học

350$ - 600$

Hà Nội

31/07/2017
3

Tuyển 01 Chuyên viên tuyển dụng

Đại học

400 - 1000$

Hà Nội
TP.HCM

30/06/2017
4

Tuyển 01 Nhân viên tuyển dụng

Đại học

200$ - 500$

TP.HCM

30/06/2017

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

1

Tuyển Chuyên viên Truyền thông

Đại học

Thỏa thuận

Hà Nội

31/07/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

1

Tuyển 01 Trưởng phòng/Phụ trách đào tạo

Đại học

1000$ - 2000$

Hà Nội

31/07/2017
2

Tuyển 01 Chuyên viên đào tạo

Đại học

300$ - 1000$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017

PHÒNG PR - MARKETING

1

Tuyển 01 Trưởng phòng PR-MKT

Đại học

1500$ - 2500$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017
2

Tuyển Chuyên viên Content Marketing

Đại học

800$ - 1200$

Hà Nội

31/07/2017
3

Tuyển 02 Nhân viên quay dựng phim

Đại học

300$ - 600$

Hà Nội

31/07/2017
4

Tuyển Chuyên viên Marketing online

Đại học

500$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017
5

Tuyển Chuyên viên Event Marketing

Đại học

500$ - 800$

TP.HCM

31/07/2017

PHÒNG DỰ ÁN

1

Tuyển 01 Trưởng phòng Dự án

Đại học

1500$ -3000$

Hà Nội
TP.HCM

31/07/2017
2

Tuyển chuyên viên phát triển sản phẩm

Đại học

500$ - 2000$

Hà Nội

31/07/2017
3

Tuyển Chuyên viên hỗ trợ Dự Án (Tiếng Indonesia)

Đại học

500$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017
4

Tuyển Chuyên viên quản lý nội dung website (Tiếng Anh)

Đại học

500$ - 1000$

Hà Nội

31/07/2017
5

Tuyển Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh)

Đại học

300$ - 600$

Hà Nội

31/07/2017
6

Tuyển Nhân viên hỗ trợ dự án (Tiếng Indonesia)

Đại học

300$ - 600$

Hà Nội

31/07/2017
7

Project Assistant (Indonesia market)

Đại học

300$ - 600$

Hà Nội

31/07/2017
8

Tuyển Cộng tác viên duyệt tin Tiếng Anh (Dự án Philippines)

Đại học

Thỏa thuận

Hà Nội

31/07/2017
9

Tuyển Cộng tác viên duyệt tin (tiếng Indonesia)

Đại học

Thỏa thuận

TP.HCM

31/07/2017

PHÒNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1

Senior Market Research Analyst

Đại học

1000$ -1500$

Hà Nội

31/07/2017
2

Market Research Analyst

Đại học

600$ -1000$

Hà Nội

31/07/2017
3

Tuyển Chuyên viên phân tích thị trường

Đại học

400$ - 800$

Hà Nội

31/07/2017

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1

Tuyển 01 Kế toán tổng hợp

Đại học

Thỏa thuận

Hà Nội

31/07/2017
2

Tuyển Kế toán nội bộ am hiểu về công tác bảo hiểm xã hội ( Kế toán viên)

Cao đẳng

400$ - 800$

Hà Nội

31/07/2017

BAN TRỢ LÝ

1

Tuyển Trợ lý Giám Đốc

Đại học

500$ - 1500$

TP.HCM

31/07/2017