Gia nhập Đại Việt Group

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

DVG không chỉ đánh giá cao những cá nhân có năng lực chuyên môn mà còn tìm kiếm những con người biết chia sẻ và đồng hành cùng những giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng tới. Với mục tiêu lựa chọn được những ứng viên phù hợp nhất gia nhập đại gia đình DVG, chúng tôi áp dụng một quy trình tuyển dụng công bằng, minh bạch:

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

Không com-lê, không cà-vạt Luôn tôn trọng tự do cá nhân. Chính vì vậy ở đây chúng tôi không đưa ra quá nhiều quy định. Mỗi người luôn được tự do thể hiện cái tôi bản ngã của mình.

QUAN ĐIỂM NHÂN SỰ

QUAN ĐIỂM NHÂN SỰ

Đại Việt Group coi nhân sự là vấn đề quan trọng nhất đối với sự thành công của doanh nghiệp.